Drop


Poidło DROP włoskiej firmy AZA rozwiązuje wiele problemów związanych z dystrybucją wody w nowoczesnych kurnikach. Zawór poideł zapewnia niezawodne i ciągłe dostraczanie wody do picia, zgodne z zapotrzebowaniem ptaków. Ptaki piją wodę z kropel wokół nypla znajdującego się w miseczce zapobiegającej rozlewaniu się wody do ściółki. Ściółka pozostaje sucha i sypka zapewniając odpowiednie warunki środowiskowe.
Duża średnica rur wodnych z zewnętrznymi złączkami nie ogranicza przepływu wody. Części składowe są wyprodukowane z plastiku i nierdzewnej stali. Odpowiadają one normom dla wody pitnej.

Montaż systemu jest łatwy i szybki - możliwy do zrobienia we własnym zakresie.