Pojenie i żywienie


Jednostka napędowa typu Spiraza dostępna w wersji ze stali nierdzewnej, zaopatrzona w wyłącznik poziomu paszy (sensor) oraz dwa wyłączniki bezpieczeństwa gwarantujące sprawne i bezpieczne użytkowanie.

Do przenośników spiralnych paszy dostępne są różne jednostki załadowcze do bezpośredniego podłączenia do dna silosów (ryc. 1) lub poprzez różnego rodzaju kosze z zasuwami (ryc. 2).

Średnica rur Max długość linii Wydajność Moc silnika
48 mm 120 m 400 kg 0,55 kW
60 mm 120 m 600 kg 0,55 kW
75 mm 100 m 1000 kg 0,75 kW
90 mm 100 m 1800 kg 0,75 kW