Schładzanie ewaporacyjne Pad Cooling


Cooling Pads - System schładzania oparty na systemie nasączonych wodą papierowych lub syntetycznych mat umieszczonych przed dużymi wlotami powietrza, po zewnętrznej stronie ścian. System zasilany jest pompami o wysokiej wydajności zapewniającej dostateczny wydatek wody do stałego nasączania mat. Powietrze zasysane przez wloty i maty nasączone wodą zostanie schłodzone na zasadzie ewaporacji *.

* ewaporacja (inaczej parowanie) - proces zmiany stanu skupienia, przechodzenia z fazy ciekłej w fazę gazową (parę) zachodzący na powierzchni cieczy.