Sterownik RGC hiszpańskiej firmy EXAFAN.

Cechy produktu:

 • praca z jednym z dwoma czujnikami temperatury,
 • styk ogrzewania (do kontroli cyfrowej załącz/wyłącz ogrzewania); możliwość wyboru czujnika 2 dla ogrzewania,
 • styk schładzania (do kontroli cyfrowej załącz/wyłącz ogrzewania),
 • 5 progów dla wentylatorów (wentylacja skokowa),
 • kontrola minimum wentylacji,
 • dwa analogowe wyjścia dla sterowania urządzeniami peryferyjnymi (zespoły rozszerzające, sterowanie klapami),
 • modulacja pierwszej grupy wentylatorów dużej wydajności,
 • modulacja załącz/wyłącz dla obu analogowych wyjść,
 • kontrola zewnętrznej temperatury z korektą minimum wentylacji,
 • kontrola wewnętrznej wilgotności względnej z korektą minimum wentylacji ,
 • kontrola maksimum wilgotności względnej dla systemu schładzania,
 • komunikacja pomiędzy kilkoma sterownikami ( RS-BUCLE).